AMA AF 12 : administrativa föreskrifter med råd och anvisningar för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

AMA AF är Administrativa föreskrifter med råd och anvisningar för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader. AMA AF 12 är en genomgående revidering av AMA AF 07
Några viktiga nyheter i AMA AF 12:
- nya koder, rubriker och texter om LOU
- nya avsnitt om miljöklassningssystem
- revideringar avseende arbetsmiljösamordning (BAS)
- omflyttning av kapitel för ökad tydlighet