AMA Anläggning 17. Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten

AMA Anläggning är referensverket som används vid upprättande av tekniska beskrivningar och utförande av anläggningsarbeten. AMA Anläggning ges ut i nya versioner vart tredje år. AMA Anläggning 17 har uppdaterats parallellt med arbetet med RA Anläggning 17 och MER Anläggning 17.
I AMA Anläggning 17 finns nu omfattande förändringar för att anpassa till vad som är relevant för branschen att ställa krav på i dag.
Några viktiga nyheter i AMA Anläggning 17:
*området förorenad jord har fåt