CISG : en kommentar

Ungefär 80 procent av all internationell handel med varor sker mellan parter från de 83 stater som har tillträtt FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor (CISG). Omfattningen är i sig ett argument för att ytterligare stater skall tillträda konventionen. Så sker också: CISG tillträds av några stater om året. Inom en inte alltför avlägsen framtid är det därför sannolikt att antalet stater som har tillträtt CISG överstiger 100. Det beror emellertid inte bara på ett slags snöbo