Nivåtest, kartläggning och studieplanering för tyska åk 7-9

Med hjälp av nivåtesterna kan du följa elevens språkliga utveckling. Nivåtesterna hjälper dig att kartlägga elevens styrkor och utvecklingsbehov, sammanställa en kunskapsprofil och upprätta en individuell studieplan.
Läs mer
Materialet innehåller ett nivåtest för skolår 7, två nivåtester för skolår 8 och ett nivåtest för skolår 9. Varje test består av delarna "Sprechen", "Hören", "Lesen", "Schreiben", "Grammatik" och "Wortschatz&qu