Numicon Matematik med alla sinnen 2.0

Nu växer Numicon! Ett ännu bättre material för såväl helklass som för specialundervisning! Med ännu fler delar i lådan och många fler aktiviteter för bland annat multiplikation, division, mätning och bråk!
Läs mer
Vad är Numicon - Matematik med alla sinnen 2.0?
Jo, det är en utvidgad version av den gamla lådan med fler delar och mycket större möjligheter för eleverna via tips och idéer (aktiviteter) i Lärarmaterialet, i samklang med en arbetsgång som är nivåanpassad och syste