Gleerups  Perspektiv på historien Kulturhistoria, paket: 20 exemplar