Gleerups  Perspektiv på historien Socialhistoria, paket: 20 exemplar