Stockholms Fastighetskalender 2019, Årg 162

Fastighetskalendern, eller Blå boken som många väljer att kalla katalogen, har en mer än 160 årig historia.
Kalendern innehåller information som är utvecklad tillsammans med de som söker information om fastigheter i Stockholms län.
I boken har du möjlighet att leta fram information på en mängd olika sätt:
- I gatunamnsregistret hittar du namnen på alla gator i länet.
- Fastighetsregistret är sorterat efter församling och gata och där hittar du information om ägare.
- Kvart