Svenska Akademiens grammatik

Detta är den svenska standardgrammatiken, avsedd för universitetsstuderande, forskare, lärare, professionella språkbrukare och en språkintresserad allmänhet. En utförlig beskrivning av svenska språket i tal och skrift med tonvikt på de gemensamma dragen och med hjälp av en huvudsakligen traditionell terminologi.
Svenska Akademiens grammatik omfattar fyra volymer:
1 Inledning, bibliografi, register
2 Ord
3 Fraser
4 Satser och meningar.